Vodárna nad památníkem tragédie dolu Nelson

V Oseku a jeho okolí je několik malých vodáren, dnes se budeme věnovat té nad památníkem tragédie dolu Nelson. Reliéf na hlavním klenáku v nadpraží vstupu zachycuje znak oseckého konventu, to co vypadá jako lilie jsou ve skutečnosti ramena kříže, který je pod znakem. V jeho ramenou pak naleznete čtyři písmena MORS, které odkazují na mateřský klášter Morimondus, odkud přišli mniši do osecké filiace. Nad znakem je obtížně zřetelný nápis, tedy spíše odhaduji F. M. S. A. O. - Frater Meinrad Siegl Abbas Ossecensis - bratr Meinrad Siegl opat osecký.

Pravděpodobně je vodárna součástí některé z větví vodovodu oseckého kláštera, nebo je součástí rybniční soustavy zbudované nad klášterem. Ta sloužila po potřeby klášterního hospodářství, hlavním vodojem kláštera byla velká nádrž v horní části zahrady označovaná jako mlýnský náhon. Voda byla určena pro místní nádrže, rybí sádky, pivovar a mlýn. Trasy vodotečí, mlýnské náhony, místa pro plavení ovcí a jiná zařízení vodního díla jsou v areálu klášterních zahrad dosud patrné. Průzkumu vodohospodářského systému se věnovala firma Speleo Řehák, její majitel výsledky průzkumu publikoval i v jubilejním sborníku 800 let kláštera Osek, kde naleznete další informace.

***

Dekorativní klenák v oblouku vodárny má podle mého názoru všechny atributy církevní symboliky indikující k oseckému klášteru.Na vrcholu je zde Mitra, čili obřadní pokrývka hlavy vysokých církevních hodnostářů ( v našem případě opatů ) Ve středové kartuši vidíme reliéfní provedení rakve, kterou ve znaku osecký konvent i opat používal. Pod kartuší s rakví jsou uhlopříčně vedeny skřížené berly a rovněž i symbolické provedení křížů vystupujících ze čtyř stran kartuše ( odkazující na Francii resp, Burgunsko ) nás neomylně navádí k oseckému klášteru. Až zcela v dolní části znaku se nachází poněkud hůře čitelná datace provedená římskými číslicemi.Zcela jistě jde o letopočet který se vztahuje k provedení této technické stavby což byl tedy rok 1891. Lze se tedy podle všeho domnívat že se jedná o vodárničku která sloužila primárně pro potřeby kláštera, méně však, či zcela vůbec, pro potřeby obce Osek.

Podíl: 
text 1
text 2
foto