Snímek poskytl kronikář pan Novotný, je  z pozůstalosti slavného turisty Jardy Marka a  byl pořízen v 50. letech.
T.S.A.O. / 1912-1937 - Theobald Scharnagl Abbass Ossecensis - Theobald Schnarnagl opat osecký, iniciály opata T. Snarnagla, v úřadě opata 1911-1943.
Nápisy v zahradě jsou patrně vázané na provedení stavebních úprav nebo oprav zahrad, tedy neznamenají dobu vymezení funkčního období obou opatů.